Stowarzyszenie Czerwonak

05.02.2023 – WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

ZWOŁUJE NA DZIEŃ

05   LUTY   2023r

WALNE  ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZE

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W

Sali- CENTRUM KULTURY I REKREACJI -„Akwen”

W KOZIEGŁOWACH ul. Piłsudskiego 3A

Spotykamy się od godziny 8:30,

POCZĄTEK ZEBRANIA godz. 9:00

zapraszamy z legitymacjami członkowskimi.

 

Porządek obrad

  • Część I – część organizacyjna:
  • Część II – sprawozdawcza
  • Część III – uchwały (absolutorium , spr. Finansowe)
  • Część IV – Plan działania na nowy rok (preliminarz budżetowy, kalendarz imprez)
  • Część V – Sprawy organizacyjne: (regulaminy, opłaty, UEPiK)
  • Część V – Wolne głosy i wnioski
  • Zakończenie Zebrania godz. 13:30

 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego może się odbyć poprzez głosowanie i podjęcie uchwały.

W przypadku, gdy organizacja ma dodatni wynik finansowy za dany rok organ zatwierdzający sprawozdanie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu tego wyniku np. na cele statutowe. Może go przeznaczyć na powiększenie funduszu statutowego.

Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe jest załączana do sprawozdania i jest staje się jego integralną częścią.