Stowarzyszenie Czerwonak

11.02.2024 – WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

ZWOŁUJE NA DZIEŃ

11.02.2024

WALNE  ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZE

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W

Sali- CENTRUM KULTURY I REKREACJI -„Akwen”

W KOZIEGŁOWACH ul. Piłsudskiego 3A

Spotykamy się od godziny 8:30,

POCZĄTEK ZEBRANIA godz. 9:00

zapraszamy z legitymacjami członkowskimi.

Porządek obrad

  • Część I – część organizacyjna:
  • Część II – sprawozdawcza
  • Część III – uchwały (absolutorium , spr. Finansowe)
  • Część IV – Plan działania na nowy rok (preliminarz budżetowy, kalendarz imprez)
  • Część V – Sprawy organizacyjne
  • Część VI – Wolne głosy i wnioski
  • Zakończenie Zebrania około godz. 13:30