Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego Roku
pragniemy serdecznie podziękować
za dotychczasowe uczestnictwo i współpracę
oraz złożyć Naszym Koleżankom i Kolegom, Samorządowi Gminy Czerwonak, Przyjaciołom i Sympatykom moc gorących życzeń, zdrowia,
szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Rekreacji i Ochrony Środowiska