Informujemy że od 01.04 do 15.04 obowiązuje zakaz zabierania karpia ze „zbiornika wędkarskiego” oraz „rekreacyjnego I” – zgodnie z punktem V. podpunkt 1. Regulamin amatorskiego połowu ryb.