Stowarzyszenie

SPRZEDAŻ ZEZWOLEŃ NA ROK 2021 DLA CZŁONKÓW SRRiOŚ

Ze względu na reżim sanitarny sprzedaż i odbiór zezwoleń będzie się odbywała na łowisku w obrębie wiaty – (sprzedaż dwuetapowa)  – prosimy aby osoby opłacające składki i zezwolenia miały przygotowaną legitymację członkowską oraz odliczoną kwotę (przypominamy składka 30PLN, zezwolenie 100PLN opłata dodatkowa za spinning 300PLN – młodzież do 18 roku składka 15PLN, zezwolenie 50PLN). W pierwszym etapie będzie miała miejsce zbiórka odliczonej gotówki i legitymacji,- drugi etap to  odbiór zezwoleń i legitymacji w następnym tygodniu. Ustalono terminy sprzedaży i odbioru zezwoleń:

od dnia 13. III. 2021r w Soboty godz 900 do 1100 oraz  Niedziele godz 900 do 1000

Przepraszamy za utrudnienia ale ten sposób działania zapewni nam i naszym sąsiadom (lokatorom z ulicy  Bydgoskiej 8) bezpieczeństwo sanitarne.