Stowarzyszenie Czerwonak

Prace na rzecz Stowarzyszenia Rok 2022

Prace w okresie zimowo-wiosennym realizujemy w soboty– rozpoczynamy 15 stycznia o godzinie 8:00.

Obowiązują zapisy ( i tylko zapisy, z ograniczoną ilością osób danego dnia -wg potrzeb ) zapisy u kolegi Gospodarza tel. +48 785 232 606 .

Obowiązuje ZASADA: TYLKO -5 godzin w okresie zimowo-wiosennym, POZOSTAŁE- 5 godzin realizujemy w terminie późniejszym do 30 listopada.