Stowarzyszenie

UWAGA !!! OBOWIĄZKOWE PRACE NA RZECZ STOWARZYSZENIA

Przypominamy członkom Stowarzyszenia o odbyciu corocznych obowiązkowych prac na rzecz Stowarzyszenia (zgodnie z §12 pkt 4 Statutu).

Termin do końca listopada.

Niewykonanie prac w terminie wiąże się z konsekwencjami zgodnymi z §13 pkt 1b Statutu.

Realizacje prac proszę uzgadniać z gospodarzem – Paweł Foiński tel: 785 232 606