Stowarzyszenie Czerwonak

DZIEŃ DZIECKA Z WĘDKĄ – STAW PRZY PAŁACU W OWIŃSKACH SOBOTA 03.06.2023

Grupa I – dzieci od 10 do 14 roku życia

Od 07:00 do 07:30 zapisy

Od 07:30 do 09:00 zawody

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród około 11:30

Grupa II – dzieci do 10 roku życia

Od 09:00 do 09:30 zapisy

Od 09:30 do 11:00 zawody

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród około godziny 11:30

 

Uczestnicy imprezy – tylko dzieci do lat 14 będące pod opieką osób dorosłych

Zapewniamy napoje i owoce dla zawodników

Udostępniamy przynęty i zanęty

Wędka i siatka we własnym zakresie

    

Organizator imprezy:

Stowarzyszenie Rozwoju Rekreacji i Ochrony Środowiska w Czerwonaku

Patronat

Wójt Gminy Czerwonak

Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak

Główni sponsorzy

Sołectwo Bolechówko i Potasze oraz Sołectwo Owińska

Sklep Wędkarski Złoty Hak z Czerwonaka

Koło PZW Energetyk

Robert Jaskólski

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA

Uczestnikiem zawodów może zostać osoba, która podpisem swojego opiekuna w dniu zawodów zaakceptuje warunki regulaminu zawodów.

Dzieci mogą uczestniczyć w zawodach za zgodą rodziców/opiekunów prawnych jedynie pod opieką osoby dorosłej – rodzica lub opiekuna.  Rodzic/opiekun zobowiązany jest podpisać listę zgłoszeniową i tym samym znajomość regulaminu zawodów w imieniu dziecka. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone szkody podczas trwania zawodów.

REGULAMIN ZAWODÓW

  1. Uczestnicy imprezy – tylko dzieci do lat 14 będące pod opieką osób dorosłych
  2. O kolejności zajmowania stanowisk wędkarskich decyduje numer startowy – stanowiska wędkarskie wskazuje organizator imprezy
  3. Zawody odbywają się na żywej rybie, nie obowiązują wymiary ochronne – złowione ryby należy przechowywać w siatce wędkarskiej, po zważeniu przez sędziego ryby wracają do wody
  4. W przypadku braku posiadania siatki do przechowywania ryb, ryba po złowieniu wraca do wody bez możliwości zważenia przez sędziego – zawodnik kończy zawody z wynikiem „0”
  5. Zawodnicy odbierają nagrody po wywołaniu przez organizatora zawodów w kolejności zajętego miejsca (łączna waga ryb) przy czym klasyfikowane jest maksymalnie pierwsze 10 miejsc następnie decyduje numer startowy zawodnika bez względu na wagę złowionych ryb
  6. Opiekunowie oraz zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad koleżeństwa i uczciwej rywalizacji sportowej na łowisku
  7. W przypadku nieodpowiedniego zachowania opiekunów i zawodników organizator imprezy ma prawo do dyskwalifikacji zawodnika oraz do usunięcia opiekuna wraz zawodnikiem z obrębu łowiska