Stowarzyszenie Czerwonak

Zarybianie - zakaz zabiernaia karpia

Dnia 13 września 2022 odbyło się zarybienie zbiorników pożwirowych karpiem.

W związku z powyższym wprowadzony zostaje OKRESOWY ZAKAZ ZABIERANIA KARPIA. Zakaz obowiązuje do dnia 2 października 2022 włącznie

Karpie złowione w tym okresie należy bezzwłocznie wypuścić