Stowarzyszenie Czerwonak

Zarybianie - zakaz zabierania szczupaka

W dniach 7-10 listopada 2022 odbyło się zarybienie zbiorników pożwirowych szczupakiem.

W związku z powyższym wprowadzony zostaje OKRESOWY ZAKAZ ZABIERANIA SZCZUPAKA.
Zakaz obowiązuje do dnia 20 listopada 2022 włącznie

Szczupaki złowione w tym okresie należy bezzwłocznie wypuścić